Soluția

livrată astfel încât să se integreze perfect în infrastructura existentă

Fiecare sistem telefonic necesită o soluție personalizată de înregistrare, în funcție de topologia sistemului, protocoalele proprietare ale centralei și telefoanelor, tipologia apelurilor și specificul activității desfășurate.

BlueVoice este o platformă versatilă, integrând mecanisme de achiziție specifice pentru majoritatea tipurilor de setup-uri, și beneficiază de experiența de peste 10 ani a inginerilor și programatorilor noștri.

Soluția Dumneavoastră BlueVoice poate fi livrată astfel încât să se integreze perfect în infrastructura existentă:

– Sistem BlueVoice pe șasiu de server standard, dimensionat conform nevoilor specifice de înregistrare

– Virtualization-ready, pentru o gestionare comodă și folosirea tuturor avantajelor de continuitate a funcționării oferite de o infrastructură virtualizată.

  DATE NECESARE pentru proiectarea unei soluții:

  • Tipul liniilor care trebuie înregistrate (analogice, digitale, E1, VoIP)
  • Numărul liniilor din fiecare tip
  • Modelul centralei telefonice
  • Modelul telefoanelor care se vor înregistra
  • Volumul mediu lunar de convorbiri (ore)
  • Perioada de retenție online a înregistrărilor

  Soluții de ÎNREGISTRARE BlueVoice

  Înregistrare automată sau manuală

  BlueVoice este un sistem înregistrare linii telefonice care permite înregistrarea atât automată cât și manuală a apelurilor. În modul de înregistrare automată sistemul înregistrează toate convorbirile de pe liniile monitorizate.

  Puteți configura anumite linii care să fie înregistrate manual, în momentul în care apăsați un buton în interfața de administrare. Apelurile de pe liniile înregistrate manual pentru care nu a fost comandată înregistrarea vor apărea în lista de convorbiri cu toate datele de identificare, însă nu vor avea atașat fișierul audio al convorbirii.

  Păstrați confidențialitatea și în înregistrării!

  BlueVoice permite introducerea de momente de liniște în înregistrarea manuală, astfel încât să nu fie înregistrate informațiile confidențiale furnizate de client. Cu un simplu click al operatorului înregistrarea se oprește, pornind din nou la următorul click.

  Informații complete, nu doar înregistrare

  BlueVoice atașează înregistrărilor informații complete despre numărul local, numărul distant, direcția apelului, data și ora începerii convorbirii, și durata acesteia. De asemenea, pentru a gestiona comod lista de înregistrări, sistemul alocă fiecărei înregistrări un număr de identificare unic.

  Trimiteți înregistrări prin e-mail direct din interfață!

  Puteți opta pentru transmiterea prin email a unei înregistrări direct din interfața de administrare, prin apăsarea unui simplu buton.

  Adăugați note text la înregistrări!

  BlueVoice permite adăugarea de observații la fiecare înregistrare. Ulterior, lista de înregistrări poate fi filtrată după cuvinte care apar în notele text atașate.

  Ascultați convorbiri în timp real!

  Dacă folosiți echipamentul BlueVoice pentru înregistrarea unui call center, cel mai probabil veți avea nevoie să acordați supervizorilor drepturi de ascultare în timp real a convorbirilor, pentru a asista operatorii în situații care îi pun în dificultate. BlueVoice permite ascultarea acestor convorbiri prin browser Web, direct din interfața de administrare.

  Înregistrările pot fi ascultate direct în interfața de administrare, folosind player-ul incorporat!

  Ascultarea înregistrărilor la viteze variabile

  Sistemul BlueVoice permite ascultarea înregistrărilor direct în interfața de administrare prin intermediul player-ului integrat. Player-ul permite redarea înregistrărilor la patru niveluri de viteză: viteza normală, o treaptă inferioară de viteză și două trepte superioare.

  Ascultare ″în buclă″ a înregistrărilor

  În timpul ascultării unei înregistrări în player-ul din interfață puteți marca un moment de START și unul de STOP pentru un fragment pe care doriți să îl ascultați în mod repetat. Această opțiune este deosebit de utilă pentru analiza interacțiunilor telefonice, în special atunci când durata convorbirilor este relativ mare.

  Ascultați convorbiri în curs pentru a oferi asistență în timp real!

  BlueVoice permite ascultare live din interfața de administrare a convorbirilor în curs. Această opțiune este extrem de utilă în momentul în care operatorul întâmpină dificultăți în apelul cu un client și necesită asistența unui supervizor. Deși supervizorul nu poate interveni în convorbire, având acces nemijlocit la conversație îl poate ghida pe operator printr-o aplicație de instant messaging.

  Filtrarea listei de înregistrări

  Criterii de filtrare complete

  Puteți filtra lista de înregistrări după multiple criterii simple, și după orice combinație a acestora:

  • Număr local, în formă completă sau introdus parțial
  • Număr distant, în forma completă sau introdus parțial
  • Direcția apelului
  • Durata minimă sau maximă a convorbirii
  • Intervalul de timp în care a avut loc convorbirea (data și ora)
  • Nota text atașată înregistrării
  • ID-ul unic al înregistrării

  Exportați comod orice listă filtrată!

  Sistemul BlueVoice permite exportul listei de înregistrări împreună cu toate datele relevante (număr local, număr distant, direcție apel, data și ora începerii apelului, durata și numărul unic de identificare) în format Excel sau .pdf. De asemenea, înregistrările disponibile în listele filtrate pot fi exportate global, într-o arhivă .zip.

  Arhivare manuală sau automată

  Arhivare manuală

  BlueVoice oferă opțiunea de arhivare manuală a înregistrărilor pentru un plus de flexibilitate în administrarea conținutului arhivei. De asemenea, puteți alege mărimea maximă a arhivei pentru a o putea scrie pe diverse suporturi externe de memorie.

  Modulul de filtrare avansată permite alegerea rapidă și comodă a înregistrărilor pentru arhivare după orice combinație a criteriilor disponibile:

  • Numărul local, complet sau parțial
  • Numărul distant, complet sau parțial
  • Direcția apelului
  • Durata minimă sau maximă a convorbirii
  • Perioada în care a avut loc convorbirea
  • Textul notelor atașate.

  Arhivare automată

  Puteți activa arhivarea automată a înregistrărilor, alegând periodicitatea la care sistemul să arhiveze înregistrările noi și folder-ul local sau volumul din rețea pe care să fie stocate arhivele. Dacă doriți să optimizați spațiul de stocare de pe server puteți alege ca înregistrările arhivate să fie șterse din lista înregistrărilor curente de pe sistem.

  Managementul arhivelor

  Înregistrările arhivate pot fi reîncărcate în sistem pentru o consultare comodă, cu opțiuni de filtrare avansată. Indiferent de volumul din rețea în care acestea sunt stocate, pot fi gasite și restaurate din interfața de administrare, secțiunea Manager arhive.

  Administratori și utilizatori de interfață

  BlueVoice implementează un sistem complex de gestionare a drepturilor utilizatorilor, structurat pe două roluri: administrator și Utilizator de interfață.

  Pentru a gestiona mai ușor acordarea de drepturi, utilizatorii pot fi organizați în grupuri, privilegiile acordându-se global, pe grup.

  Configurare acces pe fiecare modul

  Pentru un plus de flexibilitate fiecare utilizator sau grup de utilizatori primește drepturi pe fiecare modul disponibil în interfața BlueVoice.

  Drepturi de acces pentru fiecare linie înregistrată în parte

  Utilizatorii care au acces la lista de înregistrări pot primi drepturi de acces doar la înregistrările de pe linia proprie sau la cele de pe un grup de linii.

  Trei niveluri de acces la înregistrări

  Accesul la lista de înregistrări se face pe trei niveluri de drepturi: vizualizarea datelor convorbirii (număr local, număr distant, direcție, durată, data și ora începerii convorbirii), ascultarea înregistrării și ștergerea din lista de înregistrări.

  Alertare completă prin email și afișare pe display

  Sistemul avansat de alertare și raportare permite configurarea unui număr mare de alerte, și alegerea căii de transmitere a acestora.

  În varianta standard serverul este dotat cu un afișaj LCD pe care se pot afișa alertele care țin de lipsa de disponibilitate a rețelei, sau alte alerte ce nu pot fi trimise pe email în condițiile de eroare.

  Loguri detaliate

  Prin sistemul elaborat și configurabil de logare BlueVoice oferă posibilitatea logării atât a activității utilizatorilor, cât și a evenimentelor generate de sistem si de fiecare modul în parte.

  Lista de loguri poate fi consultată și filtrată, constituind un instrument esențial în auditurile de securitate.

  Rapoarte periodice flexibile

  Sistemul BlueVoice permite configurarea de rapoarte periodice privind activitatea monitorizată de aplicație. În mod standard sunt configurate rapoarte privind activitatea utilizatorilor în interfață, apelurile înregistrate, starea sistemului, generarea arhivelor și activitatea administratorului în interfața de administrare.

  Pe lângă rapoartele standard, sistemul permite configurarea oricăror rapoarte periodice bazate pe sistemul avansat de logare.

  Managementul utilizatorilor de sistem

  Configurarea drepturilor de acces este extrem de flexibilă și ușoară. Se pot acorda drepturi de acces pentru fiecare modul din interfață în parte, iar pentru fiecare linie înregistrată există trei niveluri de drepturi: vizualizarea listei de înregistrări pe linia respectivă, ascultarea înregistrărilor, și ștergerea acestora.

  Atât liniile înregistrate cât și utilizatorii pot fi organizați în grupuri pentru o alocare mai rapida și mai comodă a drepturilor de acces.

  Configurarea notificărilor

  Mecanismul de alertare al sistemului BlueVoice este direct conectat la cel de logare. Fiecare răspuns al unui modul la apelarea acestuia de către aplicație se loghează, însoțit de anumiți parametri.

  Administratorul poate seta care dintre aceste evenimente să fie notificate, la ce nivel al parametrilor, prin ce metodă, email sau afișare pe display-ul LCD, și către care utilizator.

  Managementul spațiului de stocare

  Pentru optimizarea spațiului local de stocare puteți configura arhivarea automată, cu ștergerea automată a înregistrărilor după arhivare. BlueVoice permite atașarea unor resurse de stocare din rețea pe care să se salveze automat arhivele și de unde să poată fi restaurate prin intermediul interfeței de administrare.

  Sistemul poate fi configurat să emită alerte în momentul în care spațiul liber disponibil pe discurile locale scade sub un nivel procentual configurabil.

  Monitorizarea sistemului

  Pe lângă sistemul complex și 100% configurabil de loguri și notificărI, BlueVoice permite monitorizarea parametrilor de sistem, în timp real, direct din interfața de administrare.

  Puteți astfel urmări în orice moment încărcarea sistemului: gradul de încărcare al procesorului, memoria utilizată, spațiul de stocare temporar utilizat, gradul de ocupare al discurilor.

  Criptarea înregistrărilor

  BlueVoice permite activarea opțiunii de criptare a înregistrărilor, astfel încât acestea să nu poată fi ascultate decât din interfața de administrare a sistemului, doar de către utilizatorii care au drept de ascultare pe linia pe care a avut loc apelul înregistrat.

  În cazul în care se optează pentru criptare, înregistrările arhivate pe suporturi externe vor trebui reîncărcate în sistem pentru a putea fi ascultate. De asemenea, înregistrările trimise prin email din interfață sau cele salvate local vor fi în format criptat, neputând fi ascultate decât după reîncârcarea în baza de date a aplicației.

  ADMINISTRARE extensivă
  în interfața web BlueVoice

  Înregistrarea telefoniei TDM

  BlueVoice înregistrează pasiv telefonia TDM, prin conectare în paralel la liniile de înregistrat, pe intrări de mare impedanță. Paralelizarea se face prin intermediul unui patch panel special proiectat.

   

  Conectarea în paralel a sistemului BlueVoice se poate face pe trunchiuri, dacă se dorește înregistarea tuturor convorbirilor cu exteriorul, și doar a convorbirilor cu exteriorul, sau pe extensii, pentru înregistrarea tuturor convorbirilor, fie ele interne sau externe, purtate de pe anumite extensii.

   

   

  În cazul telefoniei analogice, detecția unei convorbiri noi se face pe baza diferenței de tensiune pe linie între momentul ridicării receptorului și cel al punerii în furcă a acestuia. Aceste praguri se configurează din interfața de administrare.

  Pentru telefonia digitală sunt specifice protocoalele proprietare implementate de fiecare vendor. BlueVoice implementează suport pentru marea majoritate a protocoalelor proprietare existente pe piață.

  Lista principalelor protocoale proprietare suportate: AVAYA | Bosch (Tenovis) | Cisco | Comdial | EADS (Astra) (Nortel) | eOn | Ericsson / Aastra | ESI | Fujitsu | Panasonic | Philips | Rockwell | Samsung | Harris | InterTel | 1TR6 | LG – Nortel / Ericsson | Mitel | Nakayo | NEC | Nitsuko (now NEC) | Nortel | Siemens | ShoreTel | Tadiran | Telrad | Toshiba.

   

  Facilități pentru înregistrare

  Aplicația BlueVoice oferă o serie de facilități extrem de utile pentru gestionarea înregistrării pe trunchiuri.

  • Declanșarea înregistrării se poate face automat sau manual, din interfața de administrare a sistemului.
  • Pot fi setate reguli de înregistrare pentru a nu înregistra apeluri în care sunt implicate anumite numere locale sau distante, apeluri efectuate într-o anumită perioadă sau un anumit interval orar, sau a căror durată nu se încadrează într-un anumit interval configurabil.
  • Înregistrările pot fi criptate pentru a nu putea fi ascultate decât din interfața de administrare.
  • Drepturile de acces ale utilizatorilor se stabilesc pentru fiecare linie în parte.
  • Pe fiecare linie se pot acorda unul dintre cele trei neveluri de acces: vede linia, ascultă înregistrări, șterge înregistrări.

  Înregistrarea semnalelor analogice

  BlueVoice permite înregistrarea oricăror tipuri de semnale audio analogice, cele mai frecvent întâlnite echipamente care necesită înregistrare fiind stațiile radio, echipamentele tip premicell și echipamentele și microfoanele folosite fie pentru înregistrare ambientală, acolo unde legea impune o astfel de înregistrare, fie pentru sisteme de adresare publică.

  Interfațarea cu diversele tipuri de sisteme necesită proiectarea unor soluții personalizate care pot implica de la integrarea de interfețe și componente specializate și topologii particularizate, până la dezvoltarea de scripturi dedicate pentru decodificarea protocoalelor proprietare.

  Tehnologia de înregistrare BlueVoice este dezvoltată pentru o flexibilitate totală în abordarea diverselor proiecte particulare. În plus, experența noastră dobândită în zeci de proiecte ne recomandă pentru orice provocare în materie de înregistrare.

  Înregistrarea stațiilor radio

  Stațiile radio din dispecerate sunt linii analogice care se înregistrează prin detecția prezenței vocii. Pentru înregistrarea liniilor radio se folosește o stație martor Motorola CM140 care se instalează pe aceeași frecvență ca stația din dispecerat și asigură înregistrarea atât a mesajelor dispecerului cât și pe cele ale agenților din teren. Conectați stația martor la BlueVoice prin portul configurat special în patch panel pentru înregistrare stații radio.

  Pe lângă stația radio puteți conecta la sistemul BlueVoice alte linii analogice, precum linii telefonice analogice, dispozitive premicell pentru înregistrarea telefoniei GSM, microfoane sau sisteme de adresare publică, și orice alte surse analogice de semnal audio.

  Înregistrarea comunicațiilor GSM cu Dispeceratul

  Puteți folosi sistemul BlueVoice pentru înregistrare dispecerat. Dacă sunteți în situațiile prevăzute de lege pentru înregistrarea comunicațiilor GSM cu dispeceratul, acest lucru se poate realiza prin utilizarea unui echipament tip premicel care va transforma SIM-ul GSM din dispecerat într-o linie analogică.

  Introduceți SIM-ul în dispozitivul premicel și conectați la acesta un telefon analogic. Veți obține astfel în Dispecerat un telefon analogic (fix) care va folosi număr de mobil și va fi tarifat conform pachetului achiziționat de la operatorul GSM în convorbirile cu numerele de mobil din teren.

  Acest telefon se înregistrează utilizând un echipament BlueVoice echipat pentru înregistrarea de linii analogice.

  Înregistrarea pasivă a telefoniei VoIP

  Înregistrarea pasivă se pretează în ecosistemele SIP și Cisco (SCCP). Aceasta necesită replicarea traficului de înregistrat într-un port de mirroring de pe un switch cu management.

  Este recomandat ca în portul de mirroring să fie replicat doar traficul de pe telefoanele care se vor înregistra, eliminând astfel operații suplimentare de filtrare a traficului care ar încărca atât sistemul de înregistrare, cât și rețeaua.

  Cea de a doua manieră de înregistrare pasivă a telefoniei VoIP este prezentată mai jos și presupune mirroring-ul global al centralei. Această arhitectură este recomandată atunci când se dorește înregistrarea tuturor convorbirilor telefonice.

  În cazul unor infrastructuri complexe, mirroring-ul se face prin cascadare. Este de reținut faptul că infrastructura de rețea, și în special dimensionarea corectă a switch-urilor sunt esențiale pentru o înregistrare sigură și de calitate, acestea fiind responsabile de recepționarea de către sistemul de înregistrare a tuturor pachetelor.

  Înregistrarea activă Mitel

  Pentru centralele Mitel 3300 se impune folosirea înregistrării active. Această tehnologie de înregistrare activă Mitel permite înregistrarea și în condițiile în care este activată criptarea pe centrală.

  Pe lângă BlueVoice Active, această soluție necesită existența unui server Mitel MBG echipat cu licențe SRC.

  Sistemul BlueVoice preia atât vocea cât și semnalizările direct din serverul MBG folosit în sistemul telefonic, chiar în condițiile activarii criptării pe centrală, asigurând astfel o înregistrare de calitate în condiții de securitate a comunicațiilor.

   

  Atenție! Utilizarea unui sistem de înregistrare poate genera situații de natură să contravină normelor GDPR.
  Asigurați-vă că respectați normele GDPR atunci când utilizați sistemul BlueVoice!